Gastronomik Kimlik Oluşturmada Yöresel Ürünlerin Rolü

Yemek ve kültür kavramları yüzyıllardır birbirini etkileyen ve birbirinden etkilenen iki kavramdır. İkisinin bir araya gelmesi gastronomi turizminin gelişimini hızlandırmaktadır. Bir bölgede gastronomi turizminin geliştirilebilmesi için, o bölgenin kendini diğer bölgelerden ve ülkelerden ayıran özgün, eşsiz yerel gastronomik unsurlara ihtiyaç duyulmaktadır. Gastronomik kimlik bir destinasyonun sahip olduğu mutfak kültürünün nasıl oluştuğu konusunda araştırmalara dayanmaktadır.

Coğrafya, iklim, yöreye ait ürünler ve yeni ürünlerin yöreye uyumu gibi faktörler çevre başlığı altında, tarih, etnik çeşitlilik, deneme-yanılma, gelenekler-görenekler, inançlar ve değerlerin ise kültür bölümünde yer aldığı görülmektedir. Buna göre bir bölgenin gastronomik kimliğinin oluşmasında çevresel ve kültürel faktörler etkilidir. Bu faktörler de bölgenin lezzet yapısını, sofra adabını, yemek tariflerini, füzyon mutfak uygulamalarını, iklim kuşağı gibi unsurların bütünü de gastronomik kimliği meydana getirmektedir.

Gastronomik kimliğin oluşturulabilmesi için; kimliğin bir bileşeni olan bölgede üretilen yöresel ürünlerin “ne, nasıl, neden ve ne zaman” üretilip tüketildiği sorularının yanıtlanması, ürünlerdeki karakteristik özelliklerin ortaya çıkartılması gerekmektedir. Yöresel ürünlerin korunmasında ve geliştirilmesinde coğrafi işaretlemeler yapılan çalışmaları desteklemektedir. Gastronomik kimliğin taklit edilememesinde rol oynayan, üretici, tüketici ve en önemlisi de ürünü koruyan coğrafik işaretler gastronomi turizminin gelişimini hızlandırmaktadır. Ayrıca ürünlerin nitelikleri ve üretim standartlarını korumada, ürünlerin özelliklerinin ayırt edilmesinde, bölgesel kalkınmada ve destinasyon için rekabet unsuru olarak kullanılmasına katkı sağlamaktadır.